Pierwsza Konferencja Naukowo-Metodyczna w Łęcznej

Jak skutecznie kształcić współczesnych uczniów?

O konferencji

 • Data konferencji: 08.02.2020
 • Godzina: 9:00 – 15:30
 • Lokalizacja: Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1

Konferencja skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu powiatu i gminy Łęczna. Ma na celu poprawę skuteczności nauczania w placówkach oświatowych, wdrażanie nowych multimedialnych pomocy dydaktycznych, wzrost zainteresowania uczniów nauką szkolną, zwiększenie empatii nauczycieli i zrozumienia sytuacji psychofizycznej ucznia w celu uzyskania komfortu uczenia w przyjaznej atmosferze.

Konferencja ma charakter naukowo–metodyczny, zaś w większości jej prelegentami są nauczyciele akademiccy lubelskich uczelni wyższych takich jak: Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej. Planowana liczba uczestników konferencji to 100 osób.

Konferencja naukowo – metodyczna dla nauczycieli planowana jest jako przedsięwzięcie cykliczne, które na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń kulturalno – edukacyjnych Łęcznej.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić i przesłać poniższy formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/1mY0NvnnXdsIGAyFOe6whe608vE_w-6Dejp6XHXv63J8/edit

Harmonogram

9:00-9:30 Rejestracja uczestników konferencji
9:30-9:45 Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników
i gości
Dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. uczelni
9:45-10:15 Wykład pt. „Entropia cyfrowych kompetencji nauczycieli” Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. uczelni
10:15-10:35 Wykład pt. „Rozwijanie kompetencji przyszłości jako wyzwanie współczesnej edukacji” Mgr inż. Monika Stefańczyk
10:35-11:05 Wykład pt. „Budowanie pozytywnej atmosfery w klasie jako elementu efektywnego procesu kształcenia” Dr Agnieszka Gandzel
11:05-11:30 Wykład pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych w edukacji matematycznej” Dr Marta Buk-Cegiełka
11:30-11:55Przerwa kawowa
11:55-12:25Wykład pt. „Holistyczne poznanie świata przez dziecko w metodzie Marii Montessori” Mgr Danuta Wójcik
12:25-13:10Wykład pt. „Kwadrans filozoficznych dociekań na przykładzie realizacji autorskiego programu” Mgr Jadwiga Dejko
13:10-13:40 Wykład pt. „Narzędzia i aplikacje internetowe w praktyce szkolnej” Dr Agnieszka Gandzel
13:40-14:10Przerwa kawowa
14:10-15:40Panel dyskusyjny pt. “Dobre praktyki w procesie kształcenia”Paneliści:
Dr Janusz Szuster, prof. uczelni
Dr Ewa Łazuka
Dr Agnieszka Kozak-Prus
Dr Grzegorz Jacek Pelica
Mgr Jarosław Bałaban
Moderator:
Mgr Małgorzata Zielińska
15:40-16:00Podsumowanie i zakończenie konferencji. Wręczenie zaświadczeń

Regulamin

 1. Uczestnicy nie ponoszą opłat związanych z udziałem w konferencji.
 2. Uczestnikiem konferencji może być osoba pełnoletnia, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:
  1. wykonuje zawód nauczyciela szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej,
  2. prowadzi badania naukowe z zakresu edukacji,
  3. jest zatrudniona w poradni psychologiczno-pedagogicznej, kuratorium oświaty, ośrodku doskonalenia nauczycieli lub bibliotece pedagogicznej.
 3. Organizatorzy – Kopalnia Wiedzy MatMartyna Martyna Królikowska oraz Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej nie czerpią zysków finansowych z organizacji konferencji. Wszystkie środki uzyskane od sponsorów zostaną przeznaczone na organizację konferencji oraz zapewnienie poczęstunku uczestnikom.
 4. Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w sesji wykładowej, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz zaświadczenie
  o udziale w konferencji.
 5. Miejsce organizacji wydarzenia: Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, Termin: 8 lutego 2020 r.
 6. Zgłoszenia uczestnictwa należy wysyłać za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego na stronach internetowych organizatorów: www.matmartyna.pl oraz https://wpt.pollub.pl/pl/news/get/id/2891.
 7. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać do dnia 5 lutego 2020 r. Lista uczestników zostanie utworzona według kolejności nadsyłanych zgłoszeń. Organizatorzy mogą zakończyć rekrutację przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń w przypadku wyczerpania limitu 100 miejsc.
 8. Na szczegółowe pytania organizatorzy odpowiedzą drogą telefoniczną: Martyna Królikowska, tel. 784 475 015 lub mailową: konferencjaleczna@gmail.com.

Komitet organizacyjny:
mgr Martyna Królikowska – Kopalnia Wiedzy MatMartyna Martyna Królikowska
dr Ewa Łazuka – Prodziekan ds. studenckich WPT PL