Honorowy Patronat nad Konferencją oraz wyjątkowy Partner

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Honorowy Patronat nad Pierwszą Konferencją Naukowo-Metodyczną w Łęcznej objęła Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty! Bardzo serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie!

Patronat honorowy Lubelskiego Kuratora Oświaty stanowi szczególny rodzaj wyróżnienia przyznawanego dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z edukacją i wychowaniem. Przyznawany jest przedsięwzięciu, które ma niekomercyjny charakter oraz zawiera innowacyjne i nowatorskie rozwiązania służące podniesieniu jakości pracy szkoły lub placówki.

Jego Magnificencja prof. dr. hab. inż. Piotr Kacejko Rektor Politechniki Lubelskiej przyznał organizowanej w Łęcznej Pierwszej Konferencji Naukowo-Metodycznej szczególne wyróżnienie jakim jest patronat Politechniki Lubelskiej. Bardzo cieszymy się, że nasza konferencja cieszy się takim pozytywnym odbiorem w środowisku edukacyjnym naszego województwa.

Partnerem wydarzenia, w ramach współpracy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, został Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. Pani mgr inż. Monika Stefańczyk pełniąca funkcję Zastępcy Dyrektora ds Personalnych wygłosi prelekcję podczas konferencji pt. “Rozwijanie kompetencji przyszłości jako wyzwanie współczesnej edukacji”.

Bardzo się cieszymy, że Pierwsza Konferencja Naukowo-Metodyczna w Łęcznej zyskała zrozumienie i tak potężne wsparcie w środowisku lokalnym. Partnerstwo oraz aktywny udział w wydarzeniu kopalni Lubelski Węgiel “Bogdanka” pokazuje jak bardzo ważną misję niesie za sobą konferencja oraz jak bardzo kopalnia jest zaangażowana w sprawy społeczne i edukacyjne regionu.

Wyróżnienie Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty i objęcie konferencji patronatem honorowym dodaje jej prestiżu i podnosi rangę wydarzenia. Życzymy sobie, aby przy okazji kolejnych konferencji w naszym mieście nasza współpraca na tym polu układała się równie pomyślnie.