Zapisy na rok szkolny 2022/23

Po długich oczekiwaniach ogłaszamy zapisy na kolejny rok szkolny. Poniżej umieszczamy link do formularza zgłoszeniowego. Standardowo przypominamy, że decyduje kolejność zgłoszeń połączona z pierwszeństwem zapisu do grup. Ilość miejsc jest ograniczona, bo nasza doba niestety bardziej nie chce się rozciągać. 🙈

Formularz zgłoszeniowy Łęczna – kliknij tutaj.

Formularz zgłoszeniowy Lublin – kliknij tutaj.

Kursy maturalne

  • matematyka

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i z uwagi na zmianę podstawy programowej oferujemy Państwu kurs maturalny na poziomie podstawowym, który obejmuje cztery jednostki lekcyjne w tygodniu. Młodzież doświadczona przerwami w nauce związanymi z pandemią niestety ma ogromne braki w podstawowej wiedzy z zakresu matematyki. Nowa podstawa programowa również wymaga większego zakresu materiału. Zwiększona liczba zajęć pozwoli nadrobić zaległości i solidnie przygotować się do egzaminu maturalnego.

Kurs maturalny na poziomie rozszerzonym obejmuje dwie godziny zajęć tygodniowo, jednak od naszych uczniów oczekujemy już solidnej porcji wiedzy z zakresu podstawowego.

  • j. polski

Oferta zajęć maturalnych z języka polskiego obejmuje dwie godziny lekcyjne tygodniowo, zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym. Jedynie zajęcia na poziomie rozszerzonym rozpoczynają się w drugim semestrze tj. na początku stycznia i trwają aż do egzaminu maturalnego.

  • j. angielski

Zajęcia z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbywają się przez dwie godziny tygodniowo, zaś na poziomie rozszerzonym uczeń uczęszcza na 2 godziny zajęć podstawowych i dodatkowo ma jeszcze jedną godzinę zajęć tylko z zakresu rozszerzonego. Ten sprawdzony sposób podziału zajęć pozwala bardzo dobrze przygotować się maturzystom do egzaminu z j. angielskiego. Proponujemy Państwu również dodatkową godzinę zajęć przygotowującą do egzaminu ustnego z tego przedmiotu.

  • chemia

Zajęcia z chemii przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny lekcyjne.

  • biologia

Zajęcia on-line.

Kursy ósmoklasisty

  • matematyka, j. polski, j. angielski

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów egzaminacyjnych obejmują dwie godziny lekcyjne tygodniowo dla każdego przedmiotu. Zarówno matematyka jak i j. angielski odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie, zaś j. polski raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne.

Zajęcia indywidualne

  • matematyka, j. angielski

Oferujemy również lekcje indywidualne z wyżej wymienionych przedmiotów. Skierowane są one przede wszystkim do uczniów mających trudności z tymi przedmiotami, bądź pracę z uczniem uzdolnionym potrzebującymi odrębnego sposobu pracy z nauczycielem w celu uzyskania optymalnie najlepszych wyników. pomagających radzić sobie z aktualnym materiałem szkolnym

Nieustanny rozwój

Ze względu na nieustanny rozwój i wychodzenie naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się dopasować rodzaj zajęć do Państwa potrzeb. Piszcie jakiego rodzaju zajęć potrzebujecie, a my postaramy się stworzyć ofertę specjalnie dla Was. 🙂